سبد خرید
مجموع : 0 تومان
ارسال رایگان خرید های بالای یک میلیون تومان

مته ته گرد کبالت (HSSCo5) - VN10015 ZPS


لطفا ابتدا نوع محصول را انتخاب کنید
کشور : جمهوری چک
مشخصات :

مته ته گرد HSSCo5%


قیمت : لطفا ابتدا مدل را انتخاب کنید تومان

# نزولی کد کالا نزولی شرح کالا سایز نزولی واحد قیمت نزولی قیمت تخفیف خورده نزولی وضعیت تعداد افزودن به سبد
1 VN10015.0100 مته ته گرد %5 کبالت 1x34x12 عدد 19000 تومان 19000 تومان موجود
2 VN10015.0110 مته ته گرد %5 کبالت 1.1x36x14 عدد 19000 تومان 19000 تومان موجود
3 VN10015.0120 مته ته گرد %5 کبالت 1.2x38x16 عدد 19000 تومان 19000 تومان موجود
4 VN10015.0130 مته ته گرد %5 کبالت 1.3x38x16 عدد 19000 تومان 19000 تومان موجود
5 VN10015.0140 مته ته گرد %5 کبالت 1.4x40x18 عدد 19000 تومان 19000 تومان موجود
6 VN10015.0150 مته ته گرد %5 کبالت 1,5x40x18 عدد 12000 تومان 12000 تومان موجود
7 VN10015.0160 مته ته گرد %5 کبالت 1.6x43x20 عدد 14000 تومان 14000 تومان موجود
8 VN10015.0170 مته ته گرد %5 کبالت 1.7x43x20 عدد 14000 تومان 14000 تومان موجود
9 VN10015.0180 مته ته گرد %5 کبالت 1.8x46x22 عدد 14000 تومان 14000 تومان موجود
10 VN10015.0190 مته ته گرد %5 کبالت 1.9x46x22 عدد 14000 تومان 14000 تومان موجود
11 VN10015.0200 مته ته گرد %5 کبالت 2x49x24 عدد 11000 تومان 11000 تومان موجود
12 VN10015.0210 مته ته گرد %5 کبالت 2.1x49x24 عدد 15000 تومان 15000 تومان موجود
13 VN10015.0220 مته ته گرد %5 کبالت 2.2x53x27 عدد 15000 تومان 15000 تومان موجود
14 VN10015.0230 مته ته گرد %5 کبالت 2.3x53x27 عدد 16000 تومان 16000 تومان موجود
15 VN10015.0240 مته ته گرد %5 کبالت 2.4x57x30 عدد 15000 تومان 15000 تومان موجود
16 VN10015.0250 مته ته گرد %5 کبالت 2,5x57x30 عدد 12000 تومان 12000 تومان موجود
17 VN10015.0260 مته ته گرد %5 کبالت 2.6x61x33 عدد 16000 تومان 16000 تومان موجود
18 VN10015.0270 مته ته گرد %5 کبالت 2.7x61x33 عدد 17000 تومان 17000 تومان موجود
19 VN10015.0280 مته ته گرد %5 کبالت 2.8x61x33 عدد 16000 تومان 16000 تومان موجود
20 VN10015.0290 مته ته گرد %5 کبالت 2.9x61x33 عدد 16000 تومان 16000 تومان موجود
21 VN10015.0300 مته ته گرد %5 کبالت 3x61x33 عدد 12000 تومان 12000 تومان موجود
22 VN10015.0310 مته ته گرد %5 کبالت 3.1x65x36 عدد 16000 تومان 16000 تومان موجود
23 VN10015.0320 مته ته گرد %5 کبالت 3,2x65x36 عدد 14000 تومان 14000 تومان موجود
24 VN10015.0330 مته ته گرد %5 کبالت 3.3x65x36 عدد 16000 تومان 16000 تومان موجود
25 VN10015.0340 مته ته گرد %5 کبالت 3.4x70x39 عدد 16000 تومان 16000 تومان موجود
26 VN10015.0350 مته ته گرد %5 کبالت 3,5x70x39 عدد 14000 تومان 14000 تومان موجود
27 VN10015.0360 مته ته گرد %5 کبالت 3.6x70x39 عدد 19000 تومان 19000 تومان موجود
28 VN10015.0370 مته ته گرد %5 کبالت 3.7x75x43 عدد 19000 تومان 19000 تومان موجود
29 VN10015.0380 مته ته گرد %5 کبالت 3.8x75x43 عدد 19000 تومان 19000 تومان موجود
30 VN10015.0390 مته ته گرد %5 کبالت 3.9x75x43 عدد 20000 تومان 20000 تومان موجود
31 VN10015.0400 مته ته گرد %5 کبالت 4x75x43 عدد 15000 تومان 15000 تومان موجود
32 VN10015.0410 مته ته گرد %5 کبالت 4.1x75x43 عدد 19000 تومان 19000 تومان موجود
33 VN10015.0420 مته ته گرد %5 کبالت 4,2x75x43 عدد 19000 تومان 19000 تومان موجود
34 VN10015.0430 مته ته گرد %5 کبالت 4.3x80x47 عدد 20000 تومان 20000 تومان موجود
35 VN10015.0440 مته ته گرد %5 کبالت 4.4x80x47 عدد 20000 تومان 20000 تومان موجود
36 VN10015.0450 مته ته گرد %5 کبالت 4,5x80x47 عدد 19000 تومان 19000 تومان موجود
37 VN10015.0460 مته ته گرد %5 کبالت 4.6x80x47 عدد 21000 تومان 21000 تومان موجود
38 VN10015.0470 مته ته گرد %5 کبالت 4.7x80x47 عدد 21000 تومان 21000 تومان موجود
39 VN10015.0480 مته ته گرد %5 کبالت 4.8x86x52 عدد 21000 تومان 21000 تومان موجود
40 VN10015.0490 مته ته گرد %5 کبالت 4.9x86x52 عدد 22500 تومان 22500 تومان موجود
41 VN10015.0500 مته ته گرد %5 کبالت 5x86x52 عدد 18000 تومان 18000 تومان موجود
42 VN10015.0510 مته ته گرد %5 کبالت 5.1x86x52 عدد 22000 تومان 22000 تومان موجود
43 VN10015.0520 مته ته گرد %5 کبالت 5.2x86x52 عدد 22000 تومان 22000 تومان موجود
44 VN10015.0530 مته ته گرد %5 کبالت 5.3x86x52 عدد 24000 تومان 24000 تومان موجود
45 VN10015.0540 مته ته گرد %5 کبالت 5.4x93x57 عدد 26000 تومان 26000 تومان موجود
46 VN10015.0550 مته ته گرد %5 کبالت 5,5x93x57 عدد 25000 تومان 25000 تومان موجود
47 VN10015.0560 مته ته گرد %5 کبالت 5.6x93x57 عدد 26500 تومان 26500 تومان موجود
48 VN10015.0570 مته ته گرد %5 کبالت 5.7x93x57 عدد 28000 تومان 28000 تومان موجود
49 VN10015.0580 مته ته گرد %5 کبالت 5.8x93x57 عدد 25500 تومان 25500 تومان موجود
50 VN10015.0590 مته ته گرد %5 کبالت 5.9x93x57 عدد 27000 تومان 27000 تومان موجود
51 VN10015.0600 مته ته گرد %5 کبالت 6x93x57 عدد 24000 تومان 24000 تومان موجود
52 VN10015.0610 مته ته گرد %5 کبالت 6.1x101x63 عدد 28500 تومان 28500 تومان موجود
53 VN10015.0620 مته ته گرد %5 کبالت 6.2x101x63 عدد 30000 تومان 30000 تومان موجود
54 VN10015.0630 مته ته گرد %5 کبالت 6.3x101x63 عدد 30000 تومان 30000 تومان موجود
55 VN10015.0640 مته ته گرد %5 کبالت 6.4x101x63 عدد 31000 تومان 31000 تومان موجود
56 VN10015.0650 مته ته گرد %5 کبالت 6.5x101x63 عدد 26500 تومان 26500 تومان موجود
57 VN10015.0660 مته ته گرد %5 کبالت 6.6x101x63 عدد 30000 تومان 30000 تومان موجود
58 VN10015.0670 مته ته گرد %5 کبالت 6.7x101x63 عدد 33500 تومان 33500 تومان موجود
59 VN10015.0680 مته ته گرد %5 کبالت 6,8x109x69 عدد 32500 تومان 32500 تومان موجود
60 VN10015.0690 مته ته گرد %5 کبالت 6,9x109x69 عدد 33500 تومان 33500 تومان موجود
61 VN10015.0700 مته ته گرد %5 کبالت 7x109x69 عدد 30000 تومان 30000 تومان موجود
62 VN10015.0710 مته ته گرد %5 کبالت 7.1x109x69 عدد 42000 تومان 42000 تومان موجود
63 VN10015.0720 مته ته گرد %5 کبالت 7.2x109x69 عدد 44000 تومان 44000 تومان موجود
64 VN10015.0730 مته ته گرد %5 کبالت 7.3x109x69 عدد 44000 تومان 44000 تومان موجود
65 VN10015.0740 مته ته گرد %5 کبالت 7.4x109x69 عدد 42000 تومان 42000 تومان موجود
66 VN10015.0750 مته ته گرد %5 کبالت 7,5x109x69 عدد 33000 تومان 33000 تومان موجود
67 VN10015.0760 مته ته گرد %5 کبالت 7.6x117x75 عدد 52000 تومان 52000 تومان موجود
68 VN10015.0770 مته ته گرد %5 کبالت 7.7x117x75 عدد 59000 تومان 59000 تومان موجود
69 VN10015.0780 مته ته گرد %5 کبالت 7.8x117x75 عدد 49000 تومان 49000 تومان موجود
70 VN10015.0790 مته ته گرد %5 کبالت 7.9x117x75 عدد 52000 تومان 52000 تومان موجود
71 VN10015.0800 مته ته گرد %5 کبالت 8x117x75 عدد 40000 تومان 40000 تومان موجود
72 VN10015.0810 مته ته گرد %5 کبالت 8.1x117x75 عدد 52000 تومان 52000 تومان موجود
73 VN10015.0820 مته ته گرد %5 کبالت 8.2x117x75 عدد 52000 تومان 52000 تومان موجود
74 VN10015.0830 مته ته گرد %5 کبالت 8.3x117x75 عدد 57000 تومان 57000 تومان موجود
75 VN10015.0840 مته ته گرد %5 کبالت 8.4x117x75 عدد 56000 تومان 56000 تومان موجود
76 VN10015.0850 مته ته گرد %5 کبالت 8,5x117x75 عدد 44000 تومان 44000 تومان موجود
77 VN10015.0860 مته ته گرد %5 کبالت 8,6x125x81 عدد 60000 تومان 60000 تومان موجود
78 VN10015.0870 مته ته گرد %5 کبالت 8,7x125x81 عدد 58000 تومان 58000 تومان موجود
79 VN10015.0880 مته ته گرد %5 کبالت 8,8x125x81 عدد 64000 تومان 64000 تومان موجود
80 VN10015.0890 مته ته گرد %5 کبالت 8,9x125x81 عدد 64000 تومان 64000 تومان موجود
81 VN10015.0900 مته ته گرد %5 کبالت 9x125x81 عدد 50000 تومان 50000 تومان موجود
82 VN10015.0910 مته ته گرد %5 کبالت 9.1x125x81 عدد 70000 تومان 70000 تومان موجود
83 VN10015.0920 مته ته گرد %5 کبالت 9.2x125x81 عدد 75000 تومان 75000 تومان موجود
84 VN10015.0930 مته ته گرد %5 کبالت 9.3x125x81 عدد 77000 تومان 77000 تومان موجود
85 VN10015.0940 مته ته گرد %5 کبالت 9.4x125x81 عدد 84000 تومان 84000 تومان موجود
86 VN10015.0950 مته ته گرد %5 کبالت 9,5x125x81 عدد 56000 تومان 56000 تومان موجود
87 VN10015.0960 مته ته گرد %5 کبالت 9.6x133x87 عدد 87000 تومان 87000 تومان موجود
88 VN10015.0970 مته ته گرد %5 کبالت 9.7x133x87 عدد 87000 تومان 87000 تومان موجود
89 VN10015.0980 مته ته گرد %5 کبالت 9.8x133x87 عدد 79000 تومان 79000 تومان موجود
90 VN10015.0990 مته ته گرد %5 کبالت 9.9x133x87 عدد 85000 تومان 85000 تومان موجود
91 VN10015.1000 مته ته گرد %5 کبالت 10x133x87 عدد 62000 تومان 62000 تومان موجود
92 VN10015.1010 مته ته گرد %5 کبالت 10,1x133x87 عدد 80000 تومان 80000 تومان موجود
93 VN10015.1020 مته ته گرد %5 کبالت 10,2x133x87 عدد 76000 تومان 76000 تومان موجود
94 VN10015.1030 مته ته گرد %5 کبالت 10,3x133x87 عدد 82000 تومان 82000 تومان موجود
95 VN10015.1040 مته ته گرد %5 کبالت 10,4x133x87 عدد 84000 تومان 84000 تومان موجود
96 VN10015.1050 مته ته گرد %5 کبالت 10,5x133x87 عدد 78000 تومان 78000 تومان موجود
97 VN10015.1060 مته ته گرد %5 کبالت 10,6x133x87 عدد 90000 تومان 90000 تومان موجود
98 VN10015.1070 مته ته گرد %5 کبالت 10,7x142x84 عدد 96000 تومان 96000 تومان موجود
99 VN10015.1080 مته ته گرد %5 کبالت 10,8x142x94 عدد 165000 تومان 165000 تومان موجود
100 VN10015.1090 مته ته گرد %5 کبالت 10,9x142x94 عدد 96000 تومان 96000 تومان موجود
101 VN10015.1100 مته ته گرد %5 کبالت 11x142x94 عدد 87000 تومان 87000 تومان موجود
102 VN10015.1110 مته ته گرد %5 کبالت 11.1x142x94 عدد 105000 تومان 105000 تومان موجود
103 VN10015.1120 مته ته گرد %5 کبالت 11,2x142x94 عدد 180000 تومان 180000 تومان موجود
104 VN10015.1130 مته ته گرد %5 کبالت 11,3x142x94 عدد 105000 تومان 105000 تومان موجود
105 VN10015.1140 مته ته گرد %5 کبالت 11,4x142x94 عدد 105000 تومان 105000 تومان موجود
106 VN10015.1150 مته ته گرد %5 کبالت 11,5x142x94 عدد 110000 تومان 110000 تومان موجود
107 VN10015.1160 مته ته گرد %5 کبالت 11,6x142x94 عدد 125000 تومان 125000 تومان موجود
108 VN10015.1170 مته ته گرد %5 کبالت 11,7x142x94 عدد 125000 تومان 125000 تومان موجود
109 VN10015.1180 مته ته گرد %5 کبالت 11,8x142x94 عدد 190000 تومان 190000 تومان موجود
110 VN10015.1190 مته ته گرد %5 کبالت 11,9x151x101 عدد 135000 تومان 135000 تومان موجود
111 VN10015.1200 مته ته گرد %5 کبالت 12x151x101 عدد 125000 تومان 125000 تومان موجود
112 VN10015.1201 مته ته گرد %5 کبالت 12,1x151x101 عدد 145000 تومان 145000 تومان موجود
113 VN10015.1220 مته ته گرد %5 کبالت 12,2x151x101 عدد 200000 تومان 200000 تومان موجود
114 VN10015.1230 مته ته گرد %5 کبالت 12,3x151x101 عدد 140000 تومان 140000 تومان موجود
115 VN10015.1240 مته ته گرد %5 کبالت 12,4x151x101 عدد 142000 تومان 142000 تومان موجود
116 VN10015.1250 مته ته گرد %5 کبالت 12,5x151x101 عدد 150000 تومان 150000 تومان موجود
117 VN10015.1260 مته ته گرد %5 کبالت 12,6x151x101 عدد 205000 تومان 205000 تومان موجود
118 VN10015.1270 مته ته گرد %5 کبالت 12,7x151x101 عدد 165000 تومان 165000 تومان موجود
119 VN10015.1280 مته ته گرد %5 کبالت 12,8x151x101 عدد 250000 تومان 250000 تومان موجود
120 VN10015.1290 مته ته گرد %5 کبالت 12,9x151x101 عدد 165000 تومان 165000 تومان موجود
121 VN10015.1300 مته ته گرد %5 کبالت 13x151x101 عدد 160000 تومان 160000 تومان موجود
122 VN10015.1320 مته ته گرد %5 کبالت 13,2x151x101 عدد 285000 تومان 285000 تومان موجود
123 VN10015.1350 مته ته گرد %5 کبالت 13,5x160x108 عدد 190000 تومان 190000 تومان موجود
124 VN10015.1380 مته ته گرد %5 کبالت 13,8x160x108 عدد 235000 تومان 235000 تومان موجود
125 VN10015.1400 مته ته گرد %5 کبالت 14x160x108 عدد 215000 تومان 215000 تومان موجود
126 VN10015.1450 مته ته گرد %5 کبالت 14,5x169x114 عدد 258000 تومان 258000 تومان موجود
127 VN10015.1500 مته ته گرد %5 کبالت 15x169x114 عدد 270000 تومان 270000 تومان موجود
128 VN10015.1550 مته ته گرد %5 کبالت 15,5x178x120 عدد 337000 تومان 337000 تومان موجود
129 VN10015.1600 مته ته گرد %5 کبالت 16x178x120 عدد 335000 تومان 335000 تومان موجود

مته ته گرد %5 کبالت zps

مته ته گرد HSSCo5% - ZPS

کشور سازند: جمهوری چک

استاندارد: DIN 345

آلیاژ: HSSCo5%

موارد مصرف:  فولاد های ساختمانی، ریخته گری و تحت عملیات حرارتی قرار گرفته تا مقاومت ۲۴ راکول، استیل تا مقاومت 24 راکول چدن تا مقاومت ۲۳ راکول، آلیاژهای کروم، نیکل تا مقاومت 46 راکول، آلیاژهای مس، روی و قلع تا مقاومت 39 راکول

مته ته گرد HSSCo5%


مجموع امتیاز کاربران

میانگین 0 ستاره از 0 دیدگاه.


5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

ارسال دیدگاه

* آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد، لطفا همه باکس ها را تکمیل نمایید

امتیاز من به این محصول

محصولات مرتبط