سبد خرید
مجموع : 0 تومان
ارسال رایگان خرید های بالای یک میلیون تومان

مته ته کونیک (HSS) - VK10010 ZPS


لطفا ابتدا نوع محصول را انتخاب کنید
کشور : جمهوری چک
مشخصات :

مته ته کونیک HSS


قیمت : لطفا ابتدا مدل را انتخاب کنید تومان

# نزولی کد کالا نزولی شرح کالا سایز نزولی واحد قیمت نزولی قیمت تخفیف خورده نزولی وضعیت تعداد افزودن به سبد
1 VK10010.1600 مته ته کونیک DIN345 HSS 16x218x120 عدد 355000 تومان 355000 تومان موجود
2 VK10010.1650 مته ته کونیک DIN345 HSS 16.5x218x120 عدد 368000 تومان 368000 تومان موجود
3 VK10010.1700 مته ته کونیک DIN345 HSS 17x223x125 عدد 388000 تومان 388000 تومان موجود
4 VK10010.1750 مته ته کونیک DIN345 HSS 17.5x223x125 عدد 388000 تومان 388000 تومان موجود
5 VK10010.1800 مته ته کونیک DIN345 HSS 18x223x125 عدد 400000 تومان 400000 تومان موجود
6 VK10010.1850 مته ته کونیک DIN345 HSS 18.5x223x125 عدد 415000 تومان 415000 تومان موجود
7 VK10010.1900 مته ته کونیک DIN345 HSS 19x233x135 عدد 435000 تومان 435000 تومان موجود
8 VK10010.1950 مته ته کونیک DIN345 HSS 19.5x243x145 عدد 445000 تومان 445000 تومان موجود
9 VK10010.2000 مته ته کونیک DIN345 HSS 20x243x145 عدد 480000 تومان 480000 تومان موجود
10 VK10010.2050 مته ته کونیک DIN345 HSS 20.5x243x145 عدد 520000 تومان 520000 تومان موجود
11 VK10010.2100 مته ته کونیک DIN345 HSS 21x243x145 عدد 535000 تومان 535000 تومان موجود
12 VK10010.2150 مته ته کونیک DIN345 HSS 21.5x248x150 عدد 568000 تومان 568000 تومان موجود
13 VK10010.2200 مته ته کونیک DIN345 HSS 22x248x150 عدد 580000 تومان 580000 تومان موجود
14 VK10010.2250 مته ته کونیک DIN345 HSS 22.5x253x155 عدد 595000 تومان 595000 تومان موجود
15 VK10010.2300 مته ته کونیک DIN345 HSS 23x253x155 عدد 650000 تومان 650000 تومان موجود
16 VK10010.2350 مته ته کونیک DIN345 HSS 23.5x276x155 عدد 700000 تومان 700000 تومان موجود
17 VK10010.2400 مته ته کونیک DIN345 HSS 24x281x160 عدد 720000 تومان 720000 تومان موجود
18 VK10010.2450 مته ته کونیک DIN345 HSS 24.5x281x160 عدد 740000 تومان 740000 تومان موجود
19 VK10010.2500 مته ته کونیک DIN345 HSS 25x281x160 عدد 750000 تومان 750000 تومان موجود
20 VK10010.2550 مته ته کونیک DIN345 HSS 25.5x286x165 عدد 800000 تومان 800000 تومان موجود
21 VK10010.2600 مته ته کونیک DIN345 HSS 26x286x165 عدد 830000 تومان 830000 تومان موجود
22 VK10010.2650 مته ته کونیک DIN345 HSS 26.5x286x165 عدد 850000 تومان 850000 تومان موجود
23 VK10010.2700 مته ته کونیک DIN345 HSS 27x291x170 عدد 865000 تومان 865000 تومان موجود
24 VK10010.2750 مته ته کونیک DIN345 HSS 27.5x291x170 عدد 885000 تومان 885000 تومان موجود
25 VK10010.2800 مته ته کونیک DIN345 HSS 28x291x170 عدد 900000 تومان 900000 تومان موجود
26 VK10010.2850 مته ته کونیک DIN345 HSS 28.5x296x175 عدد 970000 تومان 970000 تومان موجود
27 VK10010.2900 مته ته کونیک DIN345 HSS 29x296x175 عدد 1000000 تومان 1000000 تومان موجود
28 VK10010.2950 مته ته کونیک DIN345 HSS 29.5x296x175 عدد 1040000 تومان 1040000 تومان موجود
29 VK10010.3000 مته ته کونیک DIN345 HSS 30x296x175 عدد 1060000 تومان 1060000 تومان موجود
30 VK10010.3050 مته ته کونیک DIN345 HSS 30.5x301x180 عدد 1120000 تومان 1120000 تومان موجود
31 VK10010.3100 مته ته کونیک DIN345 HSS 31x301x180 عدد 1135000 تومان 1135000 تومان موجود
32 VK10010.3150 مته ته کونیک DIN345 HSS 31.5x301x180 عدد 1150000 تومان 1150000 تومان موجود
33 VK10010.3200 مته ته کونیک DIN345 HSS 32x334x185 عدد 1200000 تومان 1200000 تومان موجود
34 VK10010.3250 مته ته کونیک DIN345 HSS 32.5x334x185 عدد 1345000 تومان 1345000 تومان موجود
35 VK10010.3300 مته ته کونیک DIN345 HSS 33x334x185 عدد 1345000 تومان 1345000 تومان موجود
36 VK10010.3350 مته ته کونیک DIN345 HSS 33.5x334x185 عدد 1390000 تومان 1390000 تومان موجود
37 VK10010.3400 مته ته کونیک DIN345 HSS 34x339x190 عدد 1400000 تومان 1400000 تومان موجود
38 VK10010.3450 مته ته کونیک DIN345 HSS 34.5x339x190 عدد 1450000 تومان 1450000 تومان موجود
39 VK10010.3500 مته ته کونیک DIN345 HSS 35x339x190 عدد 1450000 تومان 1450000 تومان موجود
40 VK10010.3550 مته ته کونیک DIN345 HSS 35.5x339x190 عدد 1600000 تومان 1600000 تومان موجود
41 VK10010.3600 مته ته کونیک DIN345 HSS 36x344x195 عدد 1600000 تومان 1600000 تومان موجود
42 VK10010.3650 مته ته کونیک DIN345 HSS 36.5x344x195 عدد 1640000 تومان 1640000 تومان موجود
43 VK10010.3700 مته ته کونیک DIN345 HSS 37x344x195 عدد 1625000 تومان 1625000 تومان موجود
44 VK10010.3750 مته ته کونیک DIN345 HSS 37.5x344x195 عدد 1765000 تومان 1765000 تومان موجود
45 VK10010.3800 مته ته کونیک DIN345 HSS 38x349x200 عدد 1750000 تومان 1750000 تومان موجود
46 VK10010.3850 مته ته کونیک DIN345 HSS 38.5x349x200 عدد 1950000 تومان 1950000 تومان موجود
47 VK10010.3900 مته ته کونیک DIN345 HSS 39x349x200 عدد 1950000 تومان 1950000 تومان موجود
48 VK10010.3950 مته ته کونیک DIN345 HSS 39.5x349x200 عدد 2000000 تومان 2000000 تومان موجود
49 VK10010.4000 مته ته کونیک DIN345 HSS 40x349x200 عدد 2000000 تومان 2000000 تومان موجود
50 VK10010.4050 مته ته کونیک DIN345 HSS 40.5x354x205 عدد 2090000 تومان 2090000 تومان موجود
51 VK10010.4100 مته ته کونیک DIN345 HSS 41x354x205 عدد 2100000 تومان 2100000 تومان موجود
52 VK10010.4200 مته ته کونیک DIN345 HSS 42x354x205 عدد 2200000 تومان 2200000 تومان موجود
53 VK10010.4300 مته ته کونیک DIN345 HSS 43x359x210 عدد 2200000 تومان 2200000 تومان موجود
54 VK10010.4400 مته ته کونیک DIN345 HSS 44x359x210 عدد 2500000 تومان 2500000 تومان موجود
55 VK10010.4500 مته ته کونیک DIN345 HSS 45x359x210 عدد 2650000 تومان 2650000 تومان موجود
56 VK10010.4600 مته ته کونیک DIN345 HSS 46x364x215 عدد 2850000 تومان 2850000 تومان موجود
57 VK10010.4700 مته ته کونیک DIN345 HSS 47x364x215 عدد 2900000 تومان 2900000 تومان موجود
58 VK10010.4800 مته ته کونیک DIN345 HSS 48x369x220 عدد 3000000 تومان 3000000 تومان موجود
59 VK10010.4900 مته ته کونیک DIN345 HSS 49x369x220 عدد 3100000 تومان 3100000 تومان موجود
60 VK10010.5000 مته ته کونیک DIN345 HSS 50x417x230 عدد 3270000 تومان 3270000 تومان موجود
61 VK10010.5500 مته ته کونیک DIN345 HSS 55x417x230 عدد 4350000 تومان 4350000 تومان موجود
62 VK10010.6000 مته ته کونیک DIN345 HSS 60x432x245 عدد 5180000 تومان 5180000 تومان موجود
63 VK10010.6500 مته ته کونیک DIN345 HSS 65x432x245 عدد 6450000 تومان 6450000 تومان موجود
64 VK10010.7000 مته ته کونیک DIN345 HSS 70x437x250 عدد 7220000 تومان 7220000 تومان موجود
65 VK10010.7500 مته ته کونیک DIN345 HSS 75x442x255 عدد 8250000 تومان 8250000 تومان موجود
66 VK10010.8000 مته ته کونیک DIN345 HSS 80x514x260 عدد 11000000 تومان 11000000 تومان موجود
67 VK10010.8500 مته ته کونیک DIN345 HSS 85x519x265 عدد 12400000 تومان 12400000 تومان موجود
68 VK10010.9000 مته ته کونیک DIN345 HSS 90x524x270 عدد 14200000 تومان 14200000 تومان موجود

مته ته کونیک HSS-ZPS

مته ته کونیک HSS-ZPS

کشور سازند: جمهوری چک

استاندارد: DIN 345

آلیاژ: HSS

موارد مصرف:  فولاد های ساختمانی، عمومی و ریخته گری تا مقاومت 24 راکول، چدن تا مقاومت 23 راکول، آلومینیوم کمتر از %12 سلیسیوم، و روی و قلع تا مقاومت 24 راکول

 

مته ته کونیک HSS


مجموع امتیاز کاربران

میانگین 0 ستاره از 0 دیدگاه.


5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

ارسال دیدگاه

* آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد، لطفا همه باکس ها را تکمیل نمایید

امتیاز من به این محصول

محصولات مرتبط