سبد خرید
مجموع : 0 تومان
ارسال رایگان خرید های بالای یک میلیون تومان

قلاویز دستی دنده ریز بدون روکش - 0300 نارکس


لطفا ابتدا نوع محصول را انتخاب کنید
کشور : جمهوری چک
مشخصات :

قیمت : لطفا ابتدا مدل را انتخاب کنید تومان

# نزولی کد کالا نزولی شرح کالا سایز نزولی واحد قیمت نزولی قیمت تخفیف خورده نزولی وضعیت تعداد افزودن به سبد
1 (0300) M5 x 0.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M5 x 0.5 دست 128000 تومان 128000 تومان موجود
2 (0300) M6 x 0.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M6 x 0.5 دست 138000 تومان 138000 تومان موجود
3 (0300) M6 x 0.75 قلاویز دستی دنده ریز HSS M6 x 0.75 دست 128000 تومان 128000 تومان موجود
4 (0300) M7 x 0.75 قلاویز دستی دنده ریز HSS M7 x 0.75 دست 155000 تومان 155000 تومان موجود
5 (0300) M8 x 0.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M8 x 0.5 دست 167000 تومان 167000 تومان موجود
6 (0300) M8 x 0.75 قلاویز دستی دنده ریز HSS M8 x 0.75 دست 154000 تومان 154000 تومان موجود
7 (0300) M8 x 1 قلاویز دستی دنده ریز HSS M8 x 1 دست 128000 تومان 128000 تومان موجود
8 (0300) M9x0.75 قلاویز دستی دنده ریز HSS M9x0.75 دست 192000 تومان 192000 تومان موجود
9 (0300) M9 x 1 قلاویز دستی دنده ریز HSS M9 x 1 دست 200000 تومان 200000 تومان موجود
10 (0300) M10 x 0.75 قلاویز دستی دنده ریز HSS M10 x 0.75 دست 199000 تومان 199000 تومان موجود
11 (0300) M10 x 1 قلاویز دستی دنده ریز HSS M10 x 1 دست 140000 تومان 140000 تومان موجود
12 (0300) M10 x 1.25 قلاویز دستی دنده ریز HSS M10 x 1.25 دست 168000 تومان 168000 تومان موجود
13 (0300) M11 x 1 قلاویز دستی دنده ریز HSS M11 x 1 دست 200000 تومان 200000 تومان موجود
14 (0300) M12 x 1 قلاویز دستی دنده ریز HSS M12 x 1 دست 160000 تومان 160000 تومان موجود
15 (0300) M12 x 1.25 قلاویز دستی دنده ریز HSS M12 x 1.25 دست 200000 تومان 200000 تومان موجود
16 (0300) M12 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M12 x 1.5 دست 157000 تومان 157000 تومان موجود
17 (0300) M14 x 1 قلاویز دستی دنده ریز HSS M14 x 1 دست 230000 تومان 230000 تومان موجود
18 (0300) M14 x 1.25 قلاویز دستی دنده ریز HSS M14 x 1.25 دست 245000 تومان 245000 تومان موجود
19 (0300) M14 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M14 x 1.5 دست 197000 تومان 197000 تومان موجود
20 (0300) M16 x 1 قلاویز دستی دنده ریز HSS M16 x 1 دست 249000 تومان 249000 تومان موجود
21 (0300) M16 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M16 x 1.5 دست 205000 تومان 205000 تومان موجود
22 (0300) M18 x 1 قلاویز دستی دنده ریز HSS M18 x 1 دست 338000 تومان 338000 تومان موجود
23 (0300) M18 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M18 x 2 دست 350000 تومان 350000 تومان موجود
24 (0300) M20 x 1 قلاویز دستی دنده ریز HSS M20 x 1 دست 360000 تومان 360000 تومان موجود
25 (0300) M20 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M20 x 1.5 دست 290000 تومان 290000 تومان موجود
26 (0300) M20 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M20 x 2 دست 360000 تومان 360000 تومان موجود
27 (0300) M22 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M22 x 1.5 دست 377000 تومان 377000 تومان موجود
28 (0300) M22 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M22 x 2 دست 425000 تومان 425000 تومان موجود
29 (0300) M24 x 1 قلاویز دستی دنده ریز HSS M24 x 1 دست 500000 تومان 500000 تومان موجود
30 (0300) M24 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M24 x 1.5 دست 430000 تومان 430000 تومان موجود
31 (0300) M24 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M24 x 2 دست 440000 تومان 440000 تومان موجود
32 (0300) M26 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M26 x 1.5 دست 547000 تومان 547000 تومان موجود
33 (0300) M28 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M28 x 1.5 دست 580000 تومان 580000 تومان موجود
34 (0300) M30 x 1 قلاویز دستی دنده ریز HSS M30 x 1 دست 780000 تومان 780000 تومان موجود
35 (0300) M30 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M30 x 1.5 دست 670000 تومان 670000 تومان موجود
36 (0300) M30 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M30 x 2 دست 740000 تومان 740000 تومان موجود
37 (0300) M32 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M32 x 1.5 دست 760000 تومان 760000 تومان موجود
38 (0300) M33 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M33 x 1.5 دست 850000 تومان 850000 تومان موجود
39 (0300) M33 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M33 x 2 دست 990000 تومان 990000 تومان موجود
40 (0300) M34 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M34 x 1.5 دست 885000 تومان 885000 تومان موجود
41 (0300) M35 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M35 x 1.5 دست 975000 تومان 975000 تومان موجود
42 (0300) M36 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M36 x 1.5 دست 1020000 تومان 1020000 تومان موجود
43 (0300) M36 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M36 x 2 دست 1100000 تومان 1100000 تومان موجود
44 (0300) M36 x3 قلاویز دستی دنده ریز HSS M36 x3 دست 1165000 تومان 1165000 تومان موجود
45 (0300) M38 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M38 x 1.5 دست 1100000 تومان 1100000 تومان موجود
46 (0300) M39 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M39 x 2 دست 1447000 تومان 1447000 تومان موجود
47 (0300) M40 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M40 x 1.5 دست 1315000 تومان 1315000 تومان موجود
48 (0300) M40 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M40 x 2 دست 1415000 تومان 1415000 تومان موجود
49 (0300) M40 x 3 قلاویز دستی دنده ریز HSS M40 x 3 دست 1510000 تومان 1510000 تومان موجود
50 (0300) M42 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M42 x 1.5 دست 1485000 تومان 1485000 تومان موجود
51 (0300) M42 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M42 x 2 دست 1595000 تومان 1595000 تومان موجود
52 (0300) M45 x 1.5 قلاویز دستی دنده ریز HSS M45 x 1.5 دست 1660000 تومان 1660000 تومان موجود
53 (0300) M45 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M45 x 2 دست 1745000 تومان 1745000 تومان موجود
54 (0300) M48 x 2 قلاویز دستی دنده ریز HSS M48 x 2 دست 1975000 تومان 1975000 تومان موجود
55 (0300) M48 x 3 قلاویز دستی دنده ریز HSS M48 x 3 دست 2035000 تومان 2035000 تومان موجود
56 (0300) M50 x 1.50 قلاویز دستی دنده ریز HSS M50 x 1.50 دست 2000000 تومان 2000000 تومان موجود
57 (0300) M50 x 3 قلاویز دستی دنده ریز HSS M50 x 3 دست 2300000 تومان 2300000 تومان موجود

قلاویز دستی دنده ریز 0300 نارکس

 

قلاویز دستی دنده ریز بدون روکش - 0300 نارکس

*کشور سازنده: جمهوری چک

* آلیاژ محصول: HSS

*استاندارد: DIN2181

*نوع پخ دندانه های ابتدای قلاویز:  فرم C

*تلرانس: 6H

عمق قلاویز کاری: مناسب برای قلاویز کاری در حفره های ته باز با عمق بیش از 1.5 برابر قطر و حفره های ته بسته تا عمق دو برابر قطر.

*موارد مصرف:

مخصوص کار بر روی: فولادهای ساختمانی و ریخته گری شده، فولادهای خود تراش و فولادهای عملیات حرارتی شده و فولادهای ریخته گری، چدن خاکستری و چدن با دانه بندی گافیتی و چکش خود، آلومینیوم با کمتر از %10 سلیسیوم، مس براده کوتاه

قابل استفاده بر روی: آلومینیوم با بیشتر از %10 سلیسیوم


مجموع امتیاز کاربران

میانگین 0 ستاره از 0 دیدگاه.


5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

ارسال دیدگاه

* آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد، لطفا همه باکس ها را تکمیل نمایید

امتیاز من به این محصول

محصولات مرتبط